กิจกรรมนอกหลักสูตร ปี 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ และพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2

พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหิดล

งานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน จุฬา-รามา-ศิริราช: JCMS 2017

งานประชุมวิชาการความปลอดภัยในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน: EMS Safety Forum

กิจกรรมประชุมเชียร์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol Day: Day of Service 24 กันยายน 2560

มหิดลวิชาการ Mahidol Open House 2016

การอบรมหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินเชิงยุทธวิธี

  Thailand Tactical Emergency Medical Service

การฝึกอบรม Thai Simulation Training PTTEP

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “ค่ายนพลักษณ์”

งานเดิน-วิ่งมหิดล รวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 3

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยอากาศยาน Helicopter Emergency Medical Service

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย

โครงการอบรมการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน และการฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ

  บนทางพิเศษระดับกลุ่มจังหวัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

งานแถลงข่าวโครงการ “Happy Give Day ให้วันเกิดต่อชีวิตคนนับล้าน” มูลนิธิรามาธิบดี

งานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

  สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

งานแข่งขันกีฬา สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

การแข่งขันทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ EMS Asia Competition 2018

การฝึกอบรม Thai Simulation Training งานประชุมสมาคมพยาบาลฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

พิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol ERT)

การจัดการภาวะฉุกเฉินในงานคอนเสิร์ตการกุศล

  “We Share NUVO&Friends Charity Concert”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ

  (Disaster Management Emergency Response Team: DMERT)

หนึ่งในคณะนักร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยมหิดล กับการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ