ทีมกู้ชีพโรงพยาบาลรามาธิบดีและนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เข้าทำการดูแลจัดการภาวะฉุกเฉินในกิจกรรมสาธารณกุศล "We Share NUVO & Friend Charity Concert"

ทีมกู้ชีพโรงพยาบาลรามาธิบดีและนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

เข้าทำการดูแลจัดการภาวะฉุกเฉินในกิจกรรมสาธารณกุศล

"We Share NUVO & Friend Charity Concert"

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

  

  

     

Prepare for the Worst, Plan for the Best

Managing Crowd at Events and Venues of Mass Gathering 
"การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงที่ไม่มีในตำรา"

ขอขอบพระคุณ ชมรม ปคส.สถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ที่ให้โอกาสทีมกู้ชีพโรงพยาบาลรามาธิบดีและนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เข้าทำการดูแลจัดการภาวะฉุกเฉินในกิจกรรมสาธารณกุศล "We Share NUVO & Friend Charity Concert" 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic