Paramedic Game ครั้งที่ 4

Paramedic Game ครั้งที่ 4

วันที่ 9-11 มิถุนายน 2561

ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ภาพบรรยากาศภายในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา Paramedic Game ครั้งที่ 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พิธีปิดการแข่งขันกีฬา Paramedic Game ครั้งที่ 4

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic