การประชุมวิชาการและแข่งทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

การประชุมวิชาการและแข่งทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

วันที่ 9 มิถุนายน 2561

ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

การประชุมวิชาการและแข่งทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) ช่วงที่ 1
การแข่งขัน Paramedic Academic Championship ช่วงที่ 2
ภาพบรรยากาศภายในการประชุมวิชาการและแข่งทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally)