ฝึกปฏิบัติงานรับมือภัยพิบัติ “Thai Simulation Training” ในงานประชุมสมาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทย

ฝึกปฏิบัติงานรับมือภัยพิบัติ “Thai Simulation Training”

ในงานประชุมสมาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

  

 

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ อ.พญ.ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ และนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการอบรม Thai Simulation Training ในกิจกรรม “ฝึกปฏิบัติงานรับมือภัยพิบัติ บทบาทพยาบาลปฏิบัติการฉุกเฉิน” ภายในงานประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic