กระดูกงอกที่หน้าผากอันตรายหรือไม่ : อ.นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ (23/05/65)