ภาวะท่อน้ำดีตีบตันในเด็ก​ เจอแล้วรีบรักษา : อ.นพ.ชลศักดิ์ ถิรถัทรพันธ์ (19/10/65)