คลำเจอก้อนที่เต้านม ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไป : ผศ.นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน (17/01/65)