อึแข็งใช้แรงเบ่งมาก ระวังเสี่ยงเป็นแผลปริที่ขอบทวารหนัก : อ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ (15/02/65)