ไส้ติ่งอักเสบ รู้ไว รักษาทัน ป้องกันชีวิต : อ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ (06/12/65)