ถุงน้ำดีอักเสบ ผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็กหายไว : อ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ (02/06/65)