แปลงเพศอย่างไรให้ตรงใจ : อ.พญ.งามเฉิด สิตภาหุล (21/12/65)