ไส้เลื่อนขาหนีบในเด็ก ภาวะที่ไม่ควรละเลย: ผศ.นพ.ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ (27/03/66)