อีกก้าวหนึ่ง ของการช่วยเหลือผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์

 

เรื่อง ทราบได้อย่างไรว่าลูกน้อยแพ้นมวัว วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556

 

 ร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมาย ระบายสีเสื้อสวยๆ สำหรับน้องๆ และกิจกรรมอย่างอื่นอีกมากมาย

 

เรื่อง "ความสูง" โดย รศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อและความส...

 

โดย ทีมประสาทศัลยแพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-10.00 น.

 

กิจกรรมภายในงาน อาทิ ตรวจสุขภาพฟรี เตรียมพร้อม...เมื่อมีคนป่วยอยู่ที่บ้าน กิจกรรมล้างมือ...ล้างโรค

Pages