เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา คุณรวงทอง ทองลั่นทม ศิลปินแห่งชาติ ได้แสดงมินิคอนเสิร์ต เพื่อนำรายได้ท...

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา คุณสุเทพ วงกำแหง ศิลปินแห่งชาติ ได้แสดงมินิคอนเสิร์ต เพื่อนำรายได...

 
กิจกรรม "ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน"

ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย นายแพทย์ สุรเวช น...

 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมเนื่องใน...

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดยคุณว...

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุ...

 

ศูนย์ไตเทียม (Hemodialysis center)
ให้บริการฟอกเลือดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีเตียงพักที่ให้บริการเป็...

 

ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเงินจำนวน 23 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ โอ อาร์มเพื่อช่วยแพทย์การผ่าตัดอวั...

 

คณะผู้บริหารจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน โดยเน้นการบริการระดับ Premium...

 

ภาพบรรยากาศวันเบาหวานโลก วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.00-12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั...

 

ภาพบรรยากาศวันลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-14.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพท...

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ร่วมกับศูนย์กีฬารามาธิบดี และฝ่ายโภชนา...