"กินพอเพียง ไม่เสี่ยงเบาหวาน" เลือกไม...

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานวันต้อหินโลก ร.พ. รามาธิบดี 2557 ในวันพุธ ที่ 26 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00...

 

ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557

 

กลุ่มนักดนตรีจิตอาสาชมรมคนรักษ์เพลง นอกจากจะมีจิตเป็นกุศลมอบเสียงดนตรี ณ ลานดนตรีศูนย์การแพทย์สมเด็จพ...

 

เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับ เพื่อนร่วมงาน แผนกหรือฝ่ายต่างๆ อีกทั้งยังปลูกฝังในเรื่องการบริการเพื่อสร...

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา

 

ได้รับความสนใจจากผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยมีการแจกวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติ จำนวน 100 ชุด ให้ผู้ที่มาร่วมงา...

 

ภายใต้แนวคิด “พิทักษ์อนาคตไทยพ้นภัยเบาหวาน” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง “ร...

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ในงานมีการให้ความรู้จากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสุขภาพปอด การแนะน...

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา