ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้ารับ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่"

ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้ารับ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" ระหว่างวันที่  15 - 27 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. (จันทร์ - ศุกร์), 08.00 - 12.00 น. (เสาร์) ณ ชั้น 1  บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี