ร.อ.หญิง สมศรี ม่วงศรเขียว เจ้าของบทเพลง เสียงครวญจากเกาหลี ร่วมเป็นจิตอาสาร้องเพลง