ให้บริการครบวงจร พร้อมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชียวชาญ

 

"เรา" พร้อมให้บริการ "คุณ" ด้วยทีมแพทย์ บุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัย มาตรฐานระดับสาก...

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน -21 กรกฎาคม 2555

 

วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

โดย อ.พญ.โสมรัชช์  วิไลยุค  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00-12.00 น.

 

เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยทีมงานช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีป...

 

31 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 -12.00 น. บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์