จากใจผู้ให้ สู่ใจผู้รับ

ขอเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งของการให้ กับกิจกรรม "จากใจผู้ให้ สู่ใจผู้รับ" ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอู่หัว ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี