เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับ เพื่อนร่วมงาน แผนกหรือฝ่ายต่างๆ อีกทั้งยังปลูกฝังในเรื่องการบริการเพื่อสร...

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา

 

ได้รับความสนใจจากผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยมีการแจกวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติ จำนวน 100 ชุด ให้ผู้ที่มาร่วมงา...

 

ภายใต้แนวคิด “พิทักษ์อนาคตไทยพ้นภัยเบาหวาน” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง “ร...

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ในงานมีการให้ความรู้จากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสุขภาพปอด การแนะน...

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

 

คณะผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ทำบุญพระกรรมฐานจำนวน 9 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี ขอ...

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชั้น 1

 

อีกก้าวหนึ่งของศูนย์ไตเทียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิก...

 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา...