เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระสำหรับผู้ป่วยในและญาติใน...

 

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558  คุณผ่องศรี วรนุช ศิลปินแห่งชาติ ได้ร่วมกิจกรรมดนตรีจิตอาสา ณ ศูนย์การแพทย์...

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2558  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  โรง...

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2558  โรงพยาบาลศิริราช เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการผู้ป่วยใน ณ ศูนย์การแพทย์...

 

ประกาศ วันเปิด-ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิคพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 11...

 

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 7 - 15 เมษายน 2558  ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพ...

 

ภาพกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนโดย อาจารย์มยุรี จิรภิญญโญ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558  ณ ศ...

 

ศิลปินแกรมมีทำบุญกับมูลนิธิรามาธิบดีในโครงการ "แกรมมี่ปันน้ำใจ...สู่ผู้สูงอายุ"  เมื่อวันที่...

 

ภาพบรรยากาศซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเท...

 

ภาพบรรยากาศงานต้อหินโลก เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558  ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบด...

 

  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม  2558  คณะผู้แทนจากโรงพยาบาลศิริราช เข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพัน...

 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้การต้อนรับโ...