กิจกรรมวันวิสาขบูชา บุญตักบาตรอาหารแห้ง และฟังธรรม

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และฟังธรรม 

 
ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี มาแสดงดนตรีและเดินรับบริจาคเพื่อมอบให้คณะแพทยศาสตร์

ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี มาแสดงดนตรีและเดินรับบริจาคเพื่อมอบให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาภากร ณ ห้องการเงินชั้น 6  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  โรงพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาภากร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุ...

 
ร.อ.หญิง สมศรี  ม่วงศรเขียว เจ้าของบทเพลง เสียงครวญจากเกาหลี ร่วมเป็นจิตอาสาร้องเพลง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558  ร.อ.หญิง สมศรี  ม่วงศรเขียว  ร่วมเป็นจิตอาสาร้องเพลงสร้างความบั...

 
คณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ได้เข้าเยี่ยมชมส่วน Pharmacy, OPD, IPD, ICU...

 
กิจกรรม Hand Cleaning...Moving Togetther เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการล้างมือ

กิจกรรม Hand Cleaning...Moving Togetther เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการล้างมือเพื่อลดการติดเชื้อในโรงพย...

 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 2015 ASP SEA Infection Contral Summit ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน

 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 2015 ASP SEA Infection Contral Summit ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน หน่วยจ่ายกลาง แผน...

 

 คณะจิตอาสาและน้อง ๆ นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมจำหน่ายเสื้อยืด "คำว่าให้...ไม...

 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล เพื่อรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ในวัน...

 

คุณหนูนา หนึ่งธิดา โสภณ ได้มาร่วมทำบุญบริจาคเงินเนื่องในวันเกิดให้กับมูลนิธิรามาธิบดี พร้อมร้องเพลงสร้างควา...

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ธนาคารกรุงไทย ได้มาจัดกิจกรรม CSR โครงการ Makeover You Life Together เเพื่อมอบเงินบริ...