วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ธนาคารกรุงไทย ได้มาจัดกิจกรรม CSR โครงการ Makeover You Life Together เเพื่อมอบเงินบริ...

 

ขอเชิิิญฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 

  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจำนวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐...

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ได้เดินรับบริจาคจากผู้ใช้บริการโรงพยาบาล สบทบทุนเข้ามูลนิธิรามาธิบดี เ...

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เข้าร่วมพิธีเปิดสถานพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้บริการกับพ...

 

 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระสำหรับผู้ป่วยในและญาติใน...

 

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558  คุณผ่องศรี วรนุช ศิลปินแห่งชาติ ได้ร่วมกิจกรรมดนตรีจิตอาสา ณ ศูนย์การแพทย์...

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2558  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  โรง...

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2558  โรงพยาบาลศิริราช เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการผู้ป่วยใน ณ ศูนย์การแพทย์...

 

ประกาศ วันเปิด-ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิคพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 11...

 

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 7 - 15 เมษายน 2558  ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพ...

 

ภาพกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนโดย อาจารย์มยุรี จิรภิญญโญ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558  ณ ศ...

Pages