คณะจิตอาสาและน้อง ๆ นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมจำหน่ายเสื้อยืด "คำว่าให้...ไม...

 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล เพื่อรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ในวัน...

 

คุณหนูนา หนึ่งธิดา โสภณ ได้มาร่วมทำบุญบริจาคเงินเนื่องในวันเกิดให้กับมูลนิธิรามาธิบดี พร้อมร้องเพลงสร้างควา...

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ธนาคารกรุงไทย ได้มาจัดกิจกรรม CSR โครงการ Makeover You Life Together เเพื่อมอบเงินบริ...

 

ขอเชิิิญฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 

  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจำนวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐...

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ได้เดินรับบริจาคจากผู้ใช้บริการโรงพยาบาล สบทบทุนเข้ามูลนิธิรามาธิบดี เ...

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เข้าร่วมพิธีเปิดสถานพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้บริการกับพ...

 

 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระสำหรับผู้ป่วยในและญาติใน...

 

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558  คุณผ่องศรี วรนุช ศิลปินแห่งชาติ ได้ร่วมกิจกรรมดนตรีจิตอาสา ณ ศูนย์การแพทย์...

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2558  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  โรง...