กำหนดการเปิด-ปิดช่วงวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ของคลีนิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น