ดนตรีจิดอาสา คุณสุเทพ วงกำแหง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา คุณสุเทพ วงกำแหง ศิลปินแห่งชาติ ได้แสดงมินิคอนเสิร์ต เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี กับกิจกรรมดนตรีจิตอาสา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่   ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี