เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี)
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
 
สมาคมฯ จะพาศิษย์เก่าอาวุโสไปเยี่ยมชมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
สมาคมฯ จะพาศิษย์เก่าอาวุโสไปเยี่ยมชมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สถ...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดงานทำบุญเนื่องในวันเกิดสมาคมฯ และงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อวันเสา...
 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2560 
เข้าร่วมพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ขอเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทางสม...
 
ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560
 
ประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2560 เรื่อง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 14.45-16.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
นายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) และคณะกรรมการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิท...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดย นายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ...
 
มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2559 ให้กับ รองศาสตราจารย์ ประคอง อินทรสมบัติ
 มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2559 ให้กับ รองศาสตราจารย์ ประคอง อินทรสมบัติ