สมาคมฯ จะพาศิษย์เก่าอาวุโสไปเยี่ยมชมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สมาคมฯ จะพาศิษย์เก่าอาวุโสไปเยี่ยมชมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สถานที่อันสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ในวันเสาร์ที่ 4  พฤศจิกายน 2560 (รอบเข้าชมเวลา 13.40-15.40 น.) ขอเชิญศิษย์เก่าอาวุโสที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รับสมัครจำนวน 40 คน เท่านั้นสมัครก่อนมีสิทธิก่อนนะคะ

สมาคมฯ จะพาศิษย์เก่าอาวุโสไปเยี่ยมชมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์