สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี โดยท่านนายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ) ได้มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2559 ให้กับ รองศาสตราจารย์ ประคอง อินทรสมบัติ (อาจารย์ติดภาระกิจสำคัญ ไม่สามารถมารับรางวัลในช่วงสมาคมฯ จัดงานวันคืนสู่เหย้าที่จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา) มีคณะกรรมการสมาคมฯ และลูกศิษย์ร่วมแสดงความยินดีด้วย

มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2559 ให้กับ รองศาสตราจารย์ ประคอง อินทรสมบัติ

มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2559 ให้กับ รองศาสตราจารย์ ประคอง อินทรสมบัติ