ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำคณะเข้าเยี่ยมไข้ อาจารย์ ดร.นพวรรณ พุกพบสุข กรรมการบริหารสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ
หลังเข้ารับการผ่าตัดทำคลอดทางหน้าท้อง ได้ทายาทเพศชายให้พวกเราได้ร่วมแสดงความยินดีที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
 
ทำบุญครบรอบ 39 ปีวันก่อตั้งสมาคมฯ
วันที่ 6 กันยายน 2556 และอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกฯ
 
ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุลรับมอบกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
เมื่อวันศุกร์ที่ 11ตุลาคม 2556 จากศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี