ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำคณะเข้าเยี่ยมไข้ อาจารย์ ดร.นพวรรณ พุกพบสุข กรรมการบริหารสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ

ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำคณะเข้าเยี่ยมไข้ อาจารย์ ดร.นพวรรณ พุกพบสุข กรรมการบริหารสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ หลังเข้ารับการผ่าตัดทำคลอดทางหน้าท้อง ได้ทายาทเพศชายให้พวกเราได้ร่วมแสดงความยินดีที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ