ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุลรับมอบกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุลรับมอบกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในที่ประชุมคณะกรรมการครูพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 11ตุลาคม 2556 จากศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี