งานประชุมวิชาการ & คืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี 40 ปี
ในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนพยาบาลรมาธิบดี
 
นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญญลักษณ์ ครบรอบ 40 ปี สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารเรียนและ ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาฯ มอบเงินสันบสนุน รามาธิบดีพยาบาลสาร
จำนวน 50,000.- บาท แก่ ผศ. ดร. สุปรีดา มั่นคง บรรณาธิการวารสาร
 
สมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคเงินในโครงการ '1น้ำใจล้านคำขอบคุณ'
ถ่ายทอดสดรายการผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศวันที่ 26 เมษายน 2557
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีมอบทุนวิจัย จำนวนเงิน 20,000 บาท
เพื่อทำการวิจัยในโครงการ "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจำหน่ายล่าช้าของผู้ป่วยที่พร่องความสามารถในการดูแลตนเองที่ได้รับก...
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์  นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบของที่ระลึก ให้กับ นางสาวสุกันยา กรรณแก้ว
ในที่ประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ในที่ประชุมวิชาการประจำปี 2557 ของคณะ
ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
สมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในงานปัจฉิมนิเทศ พร้อมเข้าเป็นสมาชิกศิษย์เก่าของสมาคมฯ ในปีนี้ จำนวน 203 คน
พี่ ๆ พยาบาลศิริราช-รามา 5 รุ่น และ พยาบาลรามาธิบดี อีก 40 รุ่น ยินดีต้อนรับนะคะ