สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ "พยาบาล" ของ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี ของผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ "พยาบาล" ของ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ ฝ่ายการพยาบาล...
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำทีมกรรมการบริหารทุกฝ่ายมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมขอบคุณ กับ ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ อดีตนายกสมาคมฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำทีมกรรมการบริหารทุกฝ่ายมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีพ...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี บริจาคเงินผ่าน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ส่งไปช่วยซับน้ำตาชาวเนปาลที่ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
 
ผศ.ดร.พูลสุข เจนพาณิชย์ วิสุทธิพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมสมาชิกศิษย์เก่า เข้าร่วมในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสของคณะฯ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำวารสาร  "รามาธิบดีพยาบาลสาร”
ซึ่งรามาธิบดีพยาบาลสารเป็นวารสารของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท
 
นักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวมกีฬาเป็นปีแรก
โดยครองถ้วยร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในงานกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบช่อดอกไม้สดแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
ในโอกาสที่ท่านได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 ของผู้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2557
 
 มอบช่อดอกไม้สดแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุลในโอกาสที่ท่านได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น 1...
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
เสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 วันเด็ก - วันแห่งการสร้างสรรค์เด็ก
 
สมาชิกศิษย์เก่าฯ รุ่น 4 จัดโครงการร้อยใจสู่ทหารที่ประจำการอยู่ตามฐานปฏิบัติการต่าง ๆ
รวม 14 แห่งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ ตชด. ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2558 ...