คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบช่อดอกไม้สดแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุลในโอกาสที่ท่านได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 ของผู้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2557

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบช่อดอกไม้สดแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุลในโอกาสที่ท่านได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 ของผู้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2557