สมาชิกศิษย์เก่าฯ รุ่น 4 จัดโครงการร้อยใจสู่ทหารที่ประจำการอยู่ตามฐานปฏิบัติการต่าง ๆ

 สมาชิกศิษย์เก่าฯ รุ่น 4 จัดโครงการร้อยใจสู่ทหารที่ประจำการอยู่ตามฐานปฏิบัติการต่าง ๆ รวม 14 แห่งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ ตชด. ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2558 ด้วยการรวบรวมเงินบริจาคจากสมาชิกศิษย์เก่าในรุ่น 4 และรุ่นอื่น ๆ เพื่อจัดหาและจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ส่งมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แด่ทหาร-ตำรวจผู้กล้าและเสียสละ โดยได้รับการสนับสนุนของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รวบรวมเงินบริจาคได้กว่า 33,000 บาท จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคบรรจุกล่องได้ทั้งสิ้นจำนวน 42 กล่อง ส่งมอบให้กับผู้แทนของหน่วยทหารที่จัดรถมารับของบริจาคถึงหน้าอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยคุณนวพร โลหะเจริญวนิช ตัวแทนรุ่น 4 เป็นผู้ประสานงานพวกเราทุกคนขออนุโมทนาบุญต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ะ