สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี บริจาคเงินผ่าน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกศิษย์เก่ารุ่น 4 ของเราร่วมด้วยช่วยกันรวบรวมทุนทรัพย์ มอบผ่าน สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ผ่าน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ส่งไปช่วยซับน้ำตาชาวเนปาลที่ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นเงินสด 27,300 บาท สมทบกับเงินบริจาคของสมาคมฯ อีก 10,000 บาท ในนามของสมาชิกศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 37,300 บาท สมาชิกท่านใดต้องการบริจาคเงินสดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่คุณวลัยพรรณ ทรัพย์สำอางค์ สนง.สมาคมฯ โทร...ศัพท์ 02-201-2026 เพื่อประสานงานในการส่งมอบเงินบริจาค หรือจะบริจาคโดยตรงกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรงก็ได้ ในการนี้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลจะทำการออกใบเสร็จให้ท่านนำไปหักภาษีเงินได้ประจำปี 2558 ด้วยค่ะ.....