นักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวมกีฬาเป็นปีแรก

   

นักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวมกีฬาเป็นปีแรก  โดยครองถ้วยร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในงานกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31