แสดงความยินดีพร้อมขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ อดีตนายกสมาคมฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำทีมกรรมการบริหารทุกฝ่ายมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมขอบคุณ กับ ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ อดีตนายกสมาคมฯ ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของสมาคมฯใน 3 โอกาส คือ

1. ร่วมแสดงความยินดีในฐานะหัวหน้าและตัวแทนของคณะวิจัยจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นผลงานเรื่อง “โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสุขภาพสำห...รับนักเรียนชั้นประถมศึกษา” และได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น : รางวัลระดับดี ประจำปี 2558 สาขาวิทยาศาสตร์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

2. ร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่น” ประจำปี 2557 ของ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

3. แสดงความขอบคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)