ผศ.ดร.พูลสุข เจนพาณิชย์ วิสุทธิพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมสมาชิกศิษย์เก่า เข้าร่วมในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสของคณะฯ

ผศ.ดร.พูลสุข เจนพาณิชย์ วิสุทธิพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมสมาชิกศิษย์เก่า เข้าร่วมในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสของคณะฯ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี