วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล งานคืนสู่เหย้า MU Blune Night รวมใจมหิดล วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 และพิธีมอบรางวัลมหิดลทยากร แด่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 127 ปี วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ภาคกลางวันมีงานต้อนรับอาจารย์อาวุโส มอบรางวัลมหิดลทยากร แด่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล เป็น 1 ในศิษย์เก่าที่ได้เข้ารับรางวัล จากการเสนอชื่อของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีด้วย ส่วนในภาคค่ำมีงานคืนสู่เหย้า"MU Blue Night. รวมใจมหิดล" ในธีม "Remind your past, Refresh your dream" ณ ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาคารหอประชุมที่สวยและ ทันสมัยที่สุดในเอเซียอาคเณย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีศิษย์เก่ามาร่วมงานกันคับคั่ง บรรยากาศดี ดนตรีเพราะ อาหารอร่อย พลุ ไฟสีสวยงาม..... สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี โดย คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกศิษย์เก่า อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานด้วย