ถึงจุดเปลี่ยนนโยบายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกครั้งหนึ่งแล้ว ติดตามวิสัยทัศน์ที่มีต่อ"พยาบาล" ในทุก ๆ ด้านของผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น"คณบดี" ของเรา...

ถึงจุดเปลี่ยนนโยบายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ติดตามวิสัยทัศน์ที่มีต่อ"พยาบาล" ในทุก ๆ ด้านของผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น"คณบดี" ของเรา...

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ "พยาบาล" ของ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี ของผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

...

ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
ณ ห้อง 910
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ระหว่างเวลา 13.30 - 15.00 น.

ขอเชิญ สมาชิกศิษย์เก่า อาจารย์พยาบาล พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้สนใจทุกท่านเข้ารับฟัง