งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
สมาคมฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนการให้ทุนวิจัยเพื่อมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพของประชาชน
สมาคมฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนการให้ทุนวิจัยเพื่อมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาชีพการพยาบาลและส...
 
สนับสนุนให้สมาชิก
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 25 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ สุปาณี ที่เคารพรัก ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ที่ชั้น 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
รวมภาพจากงานคอนเสิร์ต"น้ำใจพยาบาลรามาธิบดีสู่จักรีนฤบดินทร์กับสุนทราภรณ์",
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี
 
มอบของขวัญที่ระลึกพร้อมคืนเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนจิตอาสาที่จะเป็นผู้แทนรุ่น NR 42 เข้ามารับพันธกิจในฐานะสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ
เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนจิตอาสาที่จะเป็นผู้แทนรุ่น NR 42 เข้ามารับพันธกิจในฐานะสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ
 
ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์  และแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 423 ชั้น 4 โรงเรียนพย...