มอบของขวัญที่ระลึกพร้อมคืนเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ 6/2558 วันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ มอบของขวัญที่ระลึกพร้อมคืนเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จำนวน 500 บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนจิตอาสาที่จะเป็นผู้แทนรุ่น NR 42 เข้ามารับพันธกิจในฐานะสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ แก่ นางสาวกิตติรัตน์ คล้ายมั่ง คนดีและคนเก่งอีกคนหนึ่งของรุ่น แถมยังได้รับโล่รางวัล Nursing student award ในฐานะนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการตัดสินและคัดเลือกจาก : ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) อีกด้วย