สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบเงินจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนการจัดงาน Goodbye senior nurse ramathibodi 43

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบเงินจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนการจัดงาน Goodbye senior nurse ramathibodi 43 วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ สโมสรทหารอากาศ บางซื่อ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบเงินจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนการจัดงาน Goodbye senior nurse ramathibodi 43