งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2558

จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2558
จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2558จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2558จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2558จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2558
 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ร.พ.รามาธิบดี จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 29-30 มิถุนายน 2559) ณ ห้อง 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวานนี้ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี โดย ผศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ุ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรรมการ ได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนศ.พยาบาลรามาฯ รุ่นที่ 43 เข้าสู่รั้วสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี และมอบของที่ระลึกจากสมาคมฯ ให้กับสมาชิกศิษย์เก่ารุ่นล่าสุดทุกคน จำนวน 183 คน ในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลให้กับนศ.พยาบาลดีเด่นของรุ่นคือ นางสาวธาราทิพย์ ชื่นตา ซึ่งสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเป็นอย่างมาก