รวมภาพจากงานคอนเสิร์ต"น้ำใจพยาบาลรามาธิบดีสู่จักรีนฤบดินทร์กับสุนทราภรณ์"