นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำทีมกรรมการบริหารทุกฝ่ายมอบบัตรสมาชิก เข็ม วารสาร สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบขีดเนคไท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำทีมกรรมการบริหารทุกฝ่ายมอบบัตรสมาชิก เข็ม วารสาร สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  เนื่องในโครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบขีดเนคไท ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2558