ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์. วิสุทธิพันธุ์ เป็นตัวแทนกรรมการบริหารและมวลสมาชิกของสมาคมฯ เข้าพบและอวยพรปีใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์. วิสุทธิพันธุ์ เป็นตัวแทนกรรมการบริหารและมวลสมาชิกของสมาคมฯ เข้าพบและอวยพรปีใหม่ แด่ แด่ ศาสตรจารย์วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา