สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 พร้อมต้อนรับเข้าสู่รั้วสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี โอกาสนี้สมาคมฯ ได้มอบของรางวัล (กระเป๋า และยกเว้นค่าสมาชิกสมาคมฯ) ให้กับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (รุ่นล่าสุด) ที่มีคะแนนการเรียนสูงสุด จำนวน 2 คนคือ นางสาวชนมนันท์ ขันธวุฒิ และนางสาวดวงพร สิทธิชัย

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44